Chim mồi thuộc thổ đồng, giao long, chân vuông đét

Đây là con chim gáy mồi thuộc đã được bẫy từ chim gáy bổi già rừng và nuôi dưỡng hơn 15 năm lồng. Nó đã tạo cho thương hiệu và tiếng tăm về chim cu gáy của trang trại mình, có lẽ không anh em cu thủ nào ở vùng thị Xã AN NHƠN BÌNH ĐỊNH mà không biết tới ti

video nổi bật
quảng cáo