Phần mềm gián điệp điện thoại di động

Trong các bài viết trước Thám tử Thái Hà đã trình bày những vấn đề liên quan tới phần mềm theo dõi điện thoại, do mỗi khách hàng gọi theo một tên khác nhau xuất phát từ phiên dịch ra tiếng Việt của từ spyphone và một số người khác lại gọi tên sản phẩm the

video nổi bật
quảng cáo