Hiện tại website cung cấp 3 loại tin đăng
  • Tin đăng Miễn Phí: không giới hạn số lượng, ngày đăng, được xếp tin mới đứng đầu và sau tin VIP và Nổi Bật
  • Tin đăng VIP: Tin này phải trả phí theo bảng giá quy định website là 1Vcoin cho 1 ngày, ưu tiên đứng trước tin Miễn Phí và sau tin Nổi Bật
  • Tin đăng Nổi Bật: Tin này phải trả phí theo bảng giá quy định website là 2Vcoin cho 1 ngày, ưu tiên đứng đầu tiên
Quý khách có thể Kích hoạt vừa VIPNỗi Bật cùng lúc.

Tỷ giá quy đổi từ VNĐ sang Vcoin là: 1.000đ được 1 Vcoin

Quý khách không bắt buộc phải trả phí cho 2 dạng tin VIP và Nổi Bật, có thể đăng tin Miễn Phí nếu không cần hiện TOP đầu.