Links rút gọn

Website rút gọn link miễn phí, rút gọn link theo ý muốn, không có quảng cáo. Tốc độ truy cập cao và ổn định. Link lưu giữ vĩnh viễn.

Bảo mật link rút gọn

Link rút gọn của bạn được bảo mật, mã hóa, tùy chỉnh cao.

Mật khẩu bảo vệ

Giờ đây, bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ link rút gọn, hoặc đặt thời gian bắt đầu dùng hoặc hết hạn cho link của mình. Mọi thứ vô cùng dễ dàng để bắt đầu.

Tùy chỉnh link rút gọn

Tùy chỉnh link rút gọn với mọi thứ: Rút gọn link Website, rút ngắn link Landing page, rút gọn link Facebook, rút gọn link Youtube, rút gọn link Affiliate...

links

(Hình demo tính năng tạo links)